Jednotná přijímací zkouška 2020

Řádný termín – čtyřleté obory a nástavbová studia
Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan