JPZ – výsledky z náhradního termínu

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení z náhradního termínu

Výsledky – náhradní termín – denní

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.