Konzultační hodiny

Konzultační hodiny dnem 18.11.2020 jsou povoleny konzultace žáků ve škole. Vyučující umožní tyto konzultace žákům z jednotlivých předmětů po předchozí domluvě. Maximálně může být přítomen na konzultaci 1 žák.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha
Mgr. et Bc. Dalecký Jan