Lyžařský kurz pro začátečníky a pokročilé

Nabídka studentům

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.