Maturitní zkoušky – termíny – jaro 2022

Vážený maturante,

dnešním dnem ti na tvoji e-mailovou adresu byla zaslána pozvánka k maturitním zkouškám pro jaro 2022, na kterou jsi se přihlásil. Pokud ti e-mail nepřišel, kontaktní e-mail pro dotazy je: zwanzgerova@trivis.cz

Níže jsou vypsané termíny maturitních zkoušek pro jarní období 2022:

19. dubna ve 12:30 hod  – PÍSEMNÁ SLOHOVÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
20. dubna ve 12:30 hod – PÍSEMNÁ SLOHOVÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA
26. dubna v 8:00 hod – PPMZ – PÍSEMNÁ PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

2. – 5. května budou probíhat DIDAKTICKÉ TESTY – rozpis ZDE

Rozpis v jaké učebně se zkouška koná bude vyvěšený na skleněných vchodových dveří školy v den zkoušky. Dostavte se min 15 min před začátkem zkoušky.

Následně od 16. května započnou ústní zkoušky. Harmonogram bude zveřejněný na webových stránkách školy nejpozději do 6.května 2022.

Prosím, sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace k maturitním zkouškám!

Přejeme hodně úspěchu u maturitních zkoušek!

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.