Mimořádně opatření Ministerstva Zdravotnictví

M I M O Ř Á D N Ě  O P A T Ř E N Í

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan