Praxe – informace

NABÍDKA PRAXÍ – NÁHRADA ZA NEKONANOU PRAXI VE 3. ROČNÍKU

V rámci náhrady nekonané praxe ve 3. ročníku jsou k dispozici akce v rámci prezentace školy – jedná se o organizační zajištění závodů pro Základní školy. Aby vám byla tato aktivita uznána jako praxe, musíte se zúčastnit nejméně ve 4 termínech. 

Termíny k dispozici :

29.8. 2020   – 10 osob
16.9. 2020   – 10 osob
10.10. 2020 – 10 osob
16.10. 2020 – 10 osob
30.10. 2020 – 10 osob
13.11. 2020 – 10 osob
27.11. 2020 – 10 osob
11.12. 2020 – 10 osob

PS: přesné časové rozmezí bude zájemcům ještě upřesněno, mělo by se jednat o časový rozsah od 7.30 do max 14.00 hodin) – pro splnění 4 akce.

Kontakt na paní Sekyrovou, která akce koordinuje: sekyrova@trivis.cz, tel. 727 853 314 

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel SŠV  a VOŠ Trivis Praha