Nařízení ředitele školy ze dne 1.4.2020

Vážení studenti, Vážení rodiče!

Z rozhodnutí Vlády ČR byla ve školách od 11.3.2020 zrušena forma
prezenční výuky. Důvodem byla epidemie (dnes již pandemie) Koronaviru
(Covid 19), která zapříčinila vyhlášení nouzového stavu na území ČR.

Výuka žáků však probíhá dle sdělení MŠMT nadále formou distanční výuky!!!

V době distanční výuky je povinností žáka být v dopoledních hodinách
doma a zpracovávat zadané úkoly.

Vedení školy Vám tímto sděluje, že v době distanční výuky je povinností žáka:

–    v době řádného rozvrhu, distanční formou výuky, plnit zadané úkoly
vyučujících a vzdělávat se ve stejných časech, jako při prezenční
výuce!

–    plnit testy a úkoly v těch platformách, které zvolili jednotliví
učitelé, v případě technických problémů se domluvit s příslušným
vyučujícím na jiné formě splnění úkolu.

–    denně se hlásit do svého kontaktního mailu (do toho, který jste
nahlásil do Bakalářů)

–    odesílat vypracované úkoly tam, kam vám určili jednotliví vyučující.

–    řídit se pokyny na stránkách školy

–    využívat emailové adresy, systém Bakaláři nebo MS OFFICE 365 a pokud
nemáte přístupy, požádejte správce systému Bakaláři, pana Ing.
Sissaka, a on Vám je v úředních hodinách, (Po-Pa 9-15), přepošle.

–    Výjimky lze přiznat pouze těm, kteří se aktivně zapojili v rámci IZS
a mohou to prokázat.

Někteří studenti se chovají, jako by byly prázdniny. N e j s o u !!!
Proto Vás důrazně vyzývám – začněte spolupracovat!!

Upozorňuji, že v případě, že se žák formou samostudia dle pokynů
vyučujících a neplněním zadaných úkolů nevzdělává, pak žák nemůže být
(a tedy nebude) klasifikován, což znamená komisionální přezkoušení za
celé toto období, přičemž při neúspěchu nebude připuštěn do dalšího
ročníku.

Upozorňuji Vás, že každý z používaných systémů generuje seznamy
studentů (uživatelů) s daty a časy, kdy kdo byl přihlášen a v čem
pracoval. Každý vyučující Vám rád poradí a navede Vás – stačí jen být
aktivní a ptát se!

Věřím, že většina z Vás přehodnotí svůj postoj k distanční online
výuce a budete se chovat jako dospělí, zodpovědní lidé, kteří v této
nelehké době nouzového stavu dokážou zmobilizovat své síly!

Přeji Vám i Vaší rodině především hodně zdraví a klidu!

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan