Nová opatření – distanční výuka

Vážení rodiče, Vážení studenti,

USNESENÍ VLÁDY – DISTANČNÍ VÝUKA od 5. – 25. října 2020

V důsledku tohoto opatření přešla škola Trivis Praha na individuální distanční výuku.

Komunikace v individuální distanční výuce na TRIVIS PRAHA je realizována prostřednictví těchto on-line kanálů:

systém Bakaláři (je třeba zohlednit omezenou kapacitu systému)

Přes systém Bakaláři je realizováno:

 1. zadávání domácích úkolů, svázaných s příslušnou vyučovací hodinou, a to textovou formou bez přiložených materiálů
 2. prostřednictvím modulu probíhá textová komunikace mezi vyučujícími a studenty – je textovou formou bez příloh
 3. komunikují navzájem třídní vyučující – dostávají kopie zadaných domácích úkolů
 4. zapisují vyučující klasifikaci
 5. pomocí modulu NÁSTĚNKA jsou informováni studenti i učitelé o aktuálních změnách či úpravách v individuální distanční výuce

systém MS OFFICE365 on-line (přihlášení: jméno.příjmení@net.trivis.cz, heslo jako v učebně IT, TA nebo v kmenových učebnách)

Přes systém OFFICE365 je realizováno:

 1. v TEAMS realizace skupinové on-line práce
 2. zasílání studijních materiálů (scany, odkazy, e-knihy apod.)
 3. video výuka a individuální video konzultace
 4. chaty se studenty a mezi studenty navzájem
 5. v OUTLOOK komunikace prostřednictvím mailů – zasílání mailů s přílohami (vypracovanými domácími úkoly apod.)
 6. v ONEDRIVE ukládání souborů a sdílení souborů
 7. online testování vědomostí studentů prostřednictvím modulu FORMS nebo QUIZIZZ

 systém Quizizz je nutné se přihlásit prostřednictvím zaslaného odkazu do třídy, ve které vám jsou zadávány testy. Při registraci uvádějte celé jméno a Grade je 9th (1. ročník), 10th (2.ročník). Jako guardian/parent email doporučuji uvést váš školní email – můžeme vám na něj pak zaslat podrobný report. Každý jednotlivý test při spuštění vyžaduje doplnění jména – zde je NEZBYTNÉ doplnit vaše celé jméno a ideálně třídu – pokud test nebude pod Vaším celým jménem (zůstanou tam např. jen iniciály), nebude vůbec hodnocen, resp. bude hodnocen známkou 5.

systém školního mailu (jméno@trivis.cz)  pouze textové maily s vyučujícími bez příloh – tento systém slouží jako záložní – vždy nejdříve použijte mail v systému OFFICE365

Distanční výuka má dvě podoby – on-line výuku a off-line výuku.
způsoby on-line výuky: synchronní a asynchronní

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím nějaké komunikační platformy (např. Teams) ve stejném čase. Slouží převážně k vysvětlení nové látky, nebo k objasnění toho, co žákům není jasné.
povinnosti žáka pro synchronní on-line výuku: aktivně se výuky účastnit, být na výuku připraven (dotazy, co potřebuje vysvětlit, příklady toho, co nejde, nápady dalších řešení apod.)
Synchronní on-line hodiny jsou plánovány (a zapisovány) v prostředí Teams. Najdete je mj. v Kalendáři.
Pokud se nemůže zúčastnit synchronní on-line výuky,  máte povinnost seomluvit, a to vyučujícímu učiteli.

Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
povinnosti žáka pro asynchronní on-line výuku: plnit zadané úkoly, odevzdávat zadané úkoly v daném termínu a v prostředí, které je k tomu určeno ( je to Teams – zadání)
Pokud je žákovi některý úkol nejasný, má možnost obrátit se na učitele daného předmětu.
Úkoly budou známkovány. Známky budou zapisovány do Bakalářů.

Distanční výuku jsme nastavili tak, aby byla co nejefektivnější pro učení se našich žáků. Vycházeli jsme z jejich možností a především z toho, jak je známe, čemu je učíme, jak jsou zvyklí pracovat.

PRAVIDLA PRO PRÁCI SE SYSTÉMY INDIVIDUÁLNÍ DISTANČNÍ VÝUKY

 1. respektujte jednotlivé typy nastavené komunikace
 2. dodržujte úřední hodiny vyučujících, jsou od PO-PA 8-15 hod.
 3. neposílejte zbytečné soubory a přílohy
 4. snažte se posílat co nejmenší přílohy (zip, rar apod)
 5. snažte se soubory co nejvíce sdílet a ne 30x posílat ten stejný soubor
 6. využívejte internetové online knihovny a další online zdroje
 7. nezahlcujte chaty, maily a další kanály zbytečnostmi
 8. nešiřte v Office365 hoaxy, zbytečná videa, obrázky apod.
 9. neukládejte do komunikace ani na OneDrive zbytečné soukromé soubory
 10. nevytvářejte zbytečné soukromé chaty nebo video konference
 11. nezahlcujte Internet – nebuďte stále on-line (Internet potřebují i složky IZS)
 12. nevytvářejte soukromé skupiny, třídy nebo teamy
 13. respektujte zadání od vyučujícího a jím nastavené kanály pro komunikaci

(každý vyučující má právo nastavit komunikaci s vámi individuálně)

 1. chovejte se i v on-line komunikaci k sobě tak, abyste se nemuseli stydět a následně omlouvat
 2. pomáhejte si navzájem – vysvětlujte si postupy, přístupy, přihlášení, používání jednotlivých kanálů komunikace
 3. pokud nejde spustit cokoliv z MS Office 365, smažte nejprve v NASTAVENÍ internetového prohlížeče údaje o prohlížení tzn. soubory cookie, jiná data webů, obrázky a soubory v mezipaměti. Následně počítač restartujte a přihlašte se znovu. Pravděpodobně máte internetový prohlížeč zahlcen daty z her a surfování. Pokud používáte systém MAC – nepoužívejte prohlížeč SAFARI ale CHROME. Stejný postup platí i pro systém Bakaláři.
 4. V Teams je nutné práce odevzdávat prostřednictvím konkrétního zadání do složky ZADÁNÍ (možnost odevzdat, přidat soubor) – teprve takto odevzdaný úkol je hodnocen. Neodevzdaná práce je hodnocena známkou 5.
 5.  každá odevzdaná práce musí být pojmenována podle tohoto klíče: „trida_prijmeni_zkratka predmetu_datum“ např.:“2C_HOSEK_PRAVO_30032020″. Práce, které nemají jméno podle tohoto systému nebudou přijaty. Nelze neustále dohledávat, kdo je autorem práce.
 6. Student je povinen se při přihlášení do jakéhokoliv on-line testu podepsat jménem, příjmením a třídou – tzn. řádně se identifikovat např. „JAN NOVÁK 3C“. Pokud se student podepíše zkratkou nebo jiným způsoben nebo neuvede třídu, je to stejné jako by se nepodepsal vůbec a test tedy nesplnil. Bude klasifikován jako při nesplnění testu.
 7. porušení těchto pravidel bude postihováno stejně jako porušení školního řádu

(hesla do Bakalářů a OFFICE365)

Správce serveru a IT – Josef Hornych, it@trivis.cz

(nastavení a správa školního serveru)

Vážení rodiče, Vážení studenti, prosím Vás o trpělivost při distanční výuce ve škole Trivis SŠV a VOŠ Praha, která  bude trvat do 25. října 2020. Dne 26, 27, 29 a 30 října 2020 vyhlásilo MŠMT ČR prázdniny. V tuto dobu prázdnin nebude probíhat distanční výuka. Pravděpodobně dne 2. listopadu 2020 začne prezenční výuka. Budu se snažit, aby se nám vše zameškané podařilo dohnat.  Zejména u 4. ročníku budu klást důraz na výuku maturitních předmětů, aby se nám společně podařilo složit maturitní zkoušky, tak jak se nám to velmi dobře podařilo v předešlém školním roce. Přeji  Vám všem hodně zdraví a prosím o vzájemné plnění náročných úkolů, které máme před sebou. Věřím, že se nám vše společnou prací podaří splnit.

S pozdravem

Ředitel SŠV s VOŠ Trivis Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan