Pololetní klasifikace informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci a milí žáci
Pololetní klasifikace je k nahlédnutí ve webové aplikaci Bakalář – návod níže. Samotné výpisy pololetního vysvědčení obdrží studenti od třídních učitelů, až se vrátí do školy.
bakalari-pololetni-hodnoceni
Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha – Mgr. et Bc. Dalecký Jan