Pozvánka – přijímací řízení Trivis

Pozvánka k JPZ – 2022_2023

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel Trivis –SŠV  a VOŠ Praha, s.r.o.