Přihlášky k podzimním maturitám

Vážení a milí,

komu se nějaká dílčí část maturitní zkoušky nepodařila a chtěl by si ji opravit na podzim 2024, je nutno se přihlásit nejpozději do 25. června 2024!!!

 

Formuláře přihlášek najdete níže:

2024_Prihlaska_k_MZ_ – denní podzim

2024_Prihlaska_k_MZ_- dálkové podzim

 

Poznámky k vyplnění:

  • evidenční číslo není nutné vyplňovat (již máte nastavené z první přihlášky)
  • prosím o doplnění z jaké jste třídy
  • osobní údaje vyplnit hlavně čitelně, především e-mailovou adresu
  • na přední straně si ve 3. sloupečku „NÁHRADNÍ NEBO OPRAVNÁ ZKOUŠKA“  zaškrtáváte pokud se nepodařil didaktický test
  • na zadní straně se přihlašujete, pokud se nepodařila písemná práce či ústní zkouška – vypíšete předmět a opět ve 3. sloupečku zaškrtnete políčko „NÁHRADNÍ NEBO OPRAVNÁ ZKOUŠKA“
  • pokud máte posudek SPUO, stačí dole pouze zaškrtnou 2. kolonku v DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍH = „Žádám v souladu s vyhláškou č. 177/2009 SB………..“ (platí posudek, který jste odevzdávali na jaře, není nutno znovu odevzdávat, jen zaškrtněte políčko)
  • nezapomeňte se dole podepsat

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na zwanzgerova@trivis.cz

Vyřizuje Bc. Pavla Zwanzgerová, DiS.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA    ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.