Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2022

INFO KURZ 2022

Přihláška PŘÍPRAVNÝ KURZ

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.