Pro studenty 4. ročníků TRIVIS Praha

Dne 18.10.2021 proběhne projekt v rámci memoranda s PČR Středočeského kraje „PŘES BARIÉRY S POLICIÍ“ – tato akce je charitativní, výtěžek bude věnován Jirkovi, jehož příběh posílám v příloze.

Jirka- příběh

konání akce: venkovní hřiště ZŠ Hovorčovická – fyzické testy k PČR

vybavení: sportovní oblečení
doba konání: 9.00 – 14.00. jednotlivé třídy budou rotovat dle harmonogramu, který bude stanoven.

Bližší informace Mgr. Jitka Sekyrová, kontakt: 727 853 314, sekyrova@trivis.cz

Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.