Adaptační kurz

Přihláška Adaptační kurz 2022_2023

PaedDr. et Mgr. et. Bc Dalecký Jan, MBA

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha