Adaptační kurz 2023 / 2024

Bezinfekcnost

Posudek-o-zdravotní-způsobilosti-dítěte_na-2-roky

Přihláška Adaptační kurz 2023_2024

PaedDr. et mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.