rozvrh hodin 2021-2022

2021-22_rozvrh hodin denní SŠ

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha        PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA