Program celého přípravného kurzu ČJL

1.       od 15:30 řešení technologických problémů on-line
výuky

2.       Setkání 13.4.2021 – ostrý didaktický test na 60min –
zjištění vstupní úrovně znalostí jednotlivých studentů
(monitorování vstupní úrovně vědomostí)

3.       Vysvětlení nejvíce problematických otázek a jevů z CEJ

4.       Spuštění stejného testu od 18:00 pro další zájemce

Od 14.4.2021 budou hodiny v přípravném kurzu zaměřeny na výuku a
vysvětlování gramatických jevů z CEJ na základě předložených
testů a jejich rozborů (testy žáci dostanou předem v tiskové
podobě)

Doporučuje test si cvičně vyplnit, vytisknout a na hodině jej
používat vytištěný. Test bude také zobrazen na monitoru a budou do
něj vyučujícím vkládány správné odpovědi s vysvětlením.

14.4.2021

1.      od 14:00 spuštění stejného testu pro případné zájemce
a ty, kteří test nestihli 13.4.2021, plus zaslání tiskové verze
testu na maily účastníků

ODKAZ:
https://www.testportal.net/test.html?t=EjR8MsKiNMNB

2.       od 15:30 řešení technologických problémů on-line výuky

3.       od 16:00 výklad a rozbor problematických češtinářských
jevů na základě předloženého testu z 13.4.2021

4.       možnost přímých konzultací s vyučujícím na základě
dotazů studentů (každý student má možnost si připravit dotazy
předem na základě předloženého testu)

19.4.2021 zaslání didaktického testu č.2 mailem v tiskové podobě
– žáci si mohou cvičně vyplnit a vytisknout a připravit dotazy ke
konzultacím (každý student má možnost si připravit dotazy předem
na základě předloženého testu)

20.4.2021

1.    od 14:00 spuštění didaktického testu č.2 (kvůli
monitorování pokroku studentů)

2.    od 15:30 řešení technologických problémů on-line výuky

3.    od 16:00 výklad a rozbor problematických češtinářských
jevů na základě předloženého testu z 13.4.2021

4.     možnost přímých konzultací s vyučujícím na základě
dotazů studentů (každý student má možnost si připravit dotazy
předem na základě předloženého testu)

21.4.2021

1.    od 15:30 řešení technologických problémů on-line výuky

2.     od 16:00 výklad a rozbor problematických češtinářských
jevů na základě předloženého testu z 20.4.2021

3.     možnost přímých konzultací s vyučujícím na základě
dotazů studentů (každý student má možnost si připravit dotazy
předem na základě předloženého testu)

26.4.2021 zaslání didaktického testu č.3 mailem v tiskové podobě
– žáci si mohou cvičně vyplnit a vytisknout a připravit dotazy ke
konzultacím (každý student má možnost si připravit dotazy předem
na základě předloženého testu)

27.4.2021

1.     od 14:00 spuštění didaktického testu č.2 (kvůli
monitorování pokroku studentů)

2.     od 15:30 řešení technologických problémů on-line výuky

3.    od 16:00 výklad a rozbor problematických češtinářských
jevů na základě předloženého testu z 13.4.2021

4.    možnost přímých konzultací s vyučujícím na základě
dotazů studentů (každý student má možnost si připravit dotazy
předem na základě předloženého testu)

28.4.2021

1.    od 15:30 řešení technologických problémů on-line výuky

2.    od 16:00 výklad a rozbor problematických češtinářských
jevů na základě předloženého testu z 20.4.2021

3.    možnost přímých konzultací s vyučujícím na základě
dotazů studentů (každý student má možnost si připravit dotazy
předem na základě předloženého testu)

BONUS – ostrý didaktický test s osobním vyhodnocením jednotlivých
otázek

Termín 4.5.2021 od 14:00 do 16:00

Každý student obdrží individuální vyhodnocení v tiskové podobě
na mail, který byl zaregistrován v přípravném kurzu z CEJ.

DOPORTUČUJEME BÝT V HODINÁCH AKTIVNÍ A PTÁT SE NA NEJASNOSTI Z
ČESKÉHO JAZYKA I MIMO JEVY OBSAŽENÉ V DIDAKTICKÝCH TESTECH.

NEDOPORUČUJEME PRACOVAT NA MOBILNÍCH TELEFONECH Z DŮVODŮ MALÝCH
OBRAZOVEK A TÍM ZPŮSOBENÉHO ŠPATNÉHO POCHOPENÍ OBSAHŮ TEXTŮ.

DIDAKTICKÝ TEST JE VŽDY SPUŠTĚN TAK, ABY STUDENT MOHL TEST SPUSTIT V
DANÉM ČASOVÉM INTERVALU TZN. NA TEST JE 60MIN, KTERÉ SE POČÍTAJÍ
AŽ OD SPUŠTĚNÍ TESTU.

Ludmila Benešová a Jiří Sissak,  za Trivis Praha SŠV

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan