Rodičovské schůzky 16.4.2020

Rodičovské schůzky:

16.dubna 2020 – od 17:00 hod.