Rodičovské schůzky TRIVIS 2022

Rodičovské schůzky:

8. září 2022 od 16:30 hod. (pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků – čtvrtek/

21. listopadu 2022 od 16:30 hod. /pondělí/

21. dubna 2023 od 16:30 hod. /pondělí/

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.