Rodičovské schůzky TRIVIS 2022/2023

Rodičovské schůzky:

21. listopadu 2022 od 16:30 hod. /pondělí/

17. dubna 2023 od 16:30 hod. /pondělí/

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.