Soutěž odborných prací za školu Trivis SŠV a VOŠ Praha

Soutěž- za školu Trivis SŠV a VOŠ Praha

Přihláška do soutěže

Odpovědná osoba za školu Trivis Praha je paní Ing. et Bc. Svitáková Ivana svitakova@trivis.cz

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA
ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.