Srovnávací testy z AJ pro 3.ročník

Dobrý den,
z rozhodnutí ředitele školy se budou dne 30.5.2022 konat srovnávací
testy z anglického jazyka pro 3. ročník. Začátek byl stanoven na 7:00,
doba trvání pak na 90min.
Účast všech studentů 3. ročníku je povinná.
Případné dotazy směřujte na své vyučující AJ.

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.