Termíny Dnů otevřených dveří Trivis

PODMÍNKY VSTUPU CIZÍCH OSOB DO BUDOVY ŠKOLY

Dny otevřených dveří SŠV TRIVIS proběhnou vždy od 10:00 do 17 hod v budově TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, 182 00  Praha 8 – Kobylisy,. Jsme připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy o průběhu a formách studia. Přijďte si popovídat a zeptat se na vše, co vás zajímá. Prezenčně i dálkově.  Individuální přístup.

Uchazeči, kteří přijdou do školy Trivis SŠV a VOŠ Praha  se musí prokázat, očkováním, nebo potvrzením, že prodělali COVID 19 – lhůta 180 dnů, nebo  negativním testem. Kdo nebude splňovat tyto kritéria nebude vpuštěn do prostorů školy Trivis SŠV a VOŠ Praha z důvodů hygienických opatření MŠMT. Uchazeči se budou v budově školy pohybovat výhradně s ochranou úst a nosu. Dny otevřených dveří budou probíhat za přísných hygienických opatření.

Bližší informace PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.