Termíny konání DT 2020

Didaktické testy – termíny  konání didaktických testů

DATUM ČAS KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
 1. 6. 2020 8:00  Matematika
 Francouzský jazyk
13:00  Anglický jazyk
 2. 6. 2020 8:00  Český jazyk a literatura
13:00  Německý jazyk
 Španělský jazyk
 Ruský jazyk

https://maturita.cermat.cz/

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan