Úhrada školného

Do 30. května 2020, připomínáme, že je nutné zaplatit doplatek školného za 2. pololetí školního roku 2020

Děkujeme Vám za pochopení.

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan