Upozornění pro strávníky a rodiče

OBJEDNÁVAT JIŽ LZE OBĚDY NA MĚSÍC DO VÝŠE KONTA.
POKUD SE BUDETE STRAVOVAT CELÝ MĚSÍC, PROSÍM, UČIŇTE OBJEDNÁVKU I KDYŽ NENÍ VYPLNĚNÝ NÁZEV JÍDLA.
JESTLIŽE  V PRŮBĚHU ROKU DOŠLO KE ZMĚNĚ TEL. ČÍSLA NEBO ČÍSLA ÚČTU PROSÍM ZPRÁVU NA EMAIL.

PRO NOVÉ STRÁVNÍKY – STRAVA.CZ JE PLNĚ AKTIVNÍ PO USKUTEČNĚNÍ PLATBY
– ČIP LZE VYZVEDNOUT V KANCELÁŘI ŠJ (ROZPIS JE NA WEBU ŠKOLY) ZA 50.- KČ
– PŘIHLÁŠKU LZE ZASLAT EMAILEM

PRO KOMUNIKACI POUŽÍVEJTE EMAIL  (JIDELNA@ZSHOVORCOVICKA.CZ) NEBO SMS NA MOBIL.Č. 732 719 543
PŘI PLATBĚ BANKOU POUŽÍVEJTE PŘIDĚLENÝ VARIAB. SYMBOL !!!!

1.9. VÝDEJ OBĚDŮ      11-13
2.9. A DÁLE                   12-14        ZŠ
11,30 – 12      TRIVIS
11,15 – 11,30 CIZÍ STRÁVNÍCI

DĚKUJI
ŘEBÍČKOVÁ, VED. ŠJ

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.