Upozornění pro strávníky a rodiče

OD 1.9.2022 DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ VÝŠE ÚPLATY ZA STRAVOVÁNÍ TAKTO:

STRÁVNÍK              15 LET A VÍCE   37.- KČ/ 777.-   (I STUDENTI TRIVIS)
CIZÍ STRÁVNÍCI     90.- KČ
DOSPĚLÍ ZŠ 20.- + DOPLATEK Z FKSP

V 9/2022 VAŘÍME POUZE OBĚD 1, KTERÝ JIŽ LZE PŘIHLAŠOVAT

OBJEDNÁVAT JIŽ LZE OBĚDY NA MĚSÍC DO VÝŠE KONTA.
POKUD SE BUDETE STRAVOVAT CELÝ MĚSÍC, PROSÍM, UČIŇTE OBJEDNÁVKU I KDYŽ NENÍ VYPLNĚNÝ NÁZEV JÍDLA.
JESTLIŽE  V PRŮBĚHU ROKU DOŠLO KE ZMĚNĚ TEL. ČÍSLA NEBO ČÍSLA ÚČTU PROSÍM ZPRÁVU NA EMAIL.

PRO NOVÉ STRÁVNÍKY – STRAVA.CZ JE PLNĚ AKTIVNÍ PO USKUTEČNĚNÍ PLATBY
– ČIP LZE VYZVEDNOUT V KANCELÁŘI ŠJ (ROZPIS JE NA WEBU ŠKOLY) ZA 50.- KČ
– PŘIHLÁŠKU LZE ZASLAT EMAILEM

PRO KOMUNIKACI POUŽÍVEJTE EMAIL  (JIDELNA@ZSHOVORCOVICKA.CZ) NEBO SMS NA MOBIL.Č. 732 719 543
PŘI PLATBĚ BANKOU POUŽÍVEJTE PŘIDĚLENÝ VARIAB. SYMBOL !!!!

 

DĚKUJI
ŘEBÍČKOVÁ, VED. ŠJ

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS – SŠV a VOŠ, Praha s.r.o.