Víceboj – 06/2023

Více info níže:

https://www.trivispraha.cz/dalsi/viceboj-2023/ ‎

PaedDr. et mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.