VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ z řádného termínu – denní studium

Vážení uchazeči,

níže naleznete „VÝSLEDKY“ přijímacího řízení konané 12. a 13. dubna 2022 a stejně tak „Pozvánku k přijímacímu řízení“ ve smyslu podpisu smlouvy, atd.

Prosím, vezměte na vědomí, že k Vašemu evidenčnímu číslu bylo přidáno dvojčíslí „22“ jako označení roku, např. vaše registrační (evidenční) číslo je 10400431 v seznamu se objeví na začátku s 22, tzn. jako 2210400431.

Všem zúčastněným přijde nejpozději do 6.5.2022 písemné vyrozumění, zda byl PŘIJAT / NEPŘIJAT.

Proti „rozhodnutí o nepřijetí“ se lze odvolat až po jeho doručení do rukou uchazeče a to do 3 pracovních dnů (podrobnější info jak postupovat pro odvolání naleznete v samotném „rozhodnutí o nepřijetí“).

VÝSLEDKOVOU LISTINU naleznete ZDE

Pozvánku k podpisu smlouvy a bližší info naleznete ZDE

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.