Průkaz ISIC

O průkazy a revalidační známky ISIC se na naší škole stará paní Barbora Kozová, DiS. (2.patro, dv.č. 47).

Revalidační známka
Pro její vydání je třeba pouze průkaz a 180Kč – platnost karty je prodloužena na počkání v úředních hodinách.

Nový průkaz
Pro vydání nového průkazu je třeba vyplnit ŽÁDOST, kterou najdete ke stažení na našich stránkách nebo zde: https://www.isic.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/zadosti/
Žádost prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole. Poplatek 290 Kč uhraďte v hotovosti při odevzdání žádosti.
Aktuální fotografii nahrajte prostřednictvím formuláře na tomto odkazu: https://forms.gle/WfwnJYBKZFth5mi56
V případě, že budou žádost i fotografie v pořádku, bude požadavek nahrán do systému ISIC, a požádáno o vystavení plastového průkazu. Hotový průkaz Vám bude vydán ihned po doručení.

Požadavky na fotografie:

Formát:  .jpg

Velikost:              rozlišení by mělo být minimálně 300×360 pixelů.
Rozvržení:          barevná, světlá pasová fotografie / ze snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, bez pokrývky hlavy nebo slunečních brýlí / neutrální pozadí / neakceptují se v poslední době módní fotografie, na kterých chybí čelo a horní část hlavy.
Kvalita:                 dostatečná kvalita / bez kostiček / nerozmazaná / bez vodotisků a vzorů / v reálných barvách.
Zdroj:                   nelze užít fotografie z jiných průkazů
Aktuálnost:        fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty

Nejlepším řešením je používat portrétové fotografie pořízené digitálním fotoaparátem, případně mobilním telefonem před světlou zdí. U skeneru většinou stačí nastavit rozlišení na 300 DPI.

Zadost o prukaz

Ředitel SŠV a VOŠ Trivis Praha: Mgr. et Bc. Dalecký Jan