Základní informace pro rodiče a uchazeče

Základní informace o studiu pro uchazeče o studium.

 1. Škola poskytuje úplné maturitní vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech:
 • BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
 • BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
 1. 4LETÁ DENNÍ FORMA STUDIA – určená pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

3LETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – určené pro absolventy tříletých oboru SOU

 1. Vyučované odborné předměty
 • Právo
 • Kriminalistika
 • Intergrovaný záchranný systém
 • Kriminologie, Penologie
 • Střelecká příprava, Branná výchova
 • Sebeobrana …
 1. Přijímací řízení a informace k němu sledujte na webových stránkách školy:
 2. Školné:
 • 4letá denní forma vzdělávání – 23.000,- Kč za rok
 • 3leté nástavbové studium – 14. 000,- Kč za rok
 1. Mimoškolní aktivity zaměřené na zvyšování odborné způsobilosti a dovednosti v rámci vzdělávacího programu:
 • Odborné praxe vykonávané u složek – PČR, HZS, MP, OP , Šance na návrat a další
 • Zátěžové kurzy s armádní a policejní tématikou
 • Soustředění s PČR
 • Exkurze na odborná pracoviště – PČR, HZS, AČR a další

KROUŽKY:

 • Střelecký kroužek
 • Kroužek policejní taktiky – SOTT
 • Kroužek sebeobrany
 • Kroužek kriminalistiky
 • Kroužek – zdravotní přípravy

Veškeré kroužky probíhají v prostorách školy a jsou – ZDARMA.

Obrazové materiály najdete v odkazu PREZENTACE na stránkách školy.

 1. V případě dotazů ke studiu kontaktujte:

Mgr. Bc. Jitka Sekyrová

Email: sekyrova@trivis.cz

Tel:     727 853 314

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha – Mgr. et Bc. Dalecký Jan