Zvonění ve škole

Výuka – hodinová dispozice

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.