Maturita

Maturitní zkouška

Maturitní zkoušky -  jaro

Uzávěrka podání přihlášek k maturitě (2013/2014) řediteli školy: do 2. prosince 2013

Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) řediteli školy: do 31. března 2014

Písemná praktická zkouška z odborných předmětů (denní i dálkové studium): 16. dubna 2014

Období pro absolvování didaktických testů a písemné části maturitní zkoušky (denní i dálkové studium):
2. května – 15. května 2014

POZNÁMKA: přesný termín bude určen dle rozhodnutí MŠMT


Období konání ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky (denní i dálkové studium)
16. května – 10. června 2014

POZNÁMKA: bude upřesněno rozpisem


Uzávěrka podání přihlášek k podzimnímu termínu státní maturity (2014) řediteli školy:
do 25. června 2014

Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k podzimnímu termínu státní maturity řediteli školy: do 30. června 2014


Pro školní rok 2013/2014 bude maturitní zkouška z následujících předmětů:

Společná část maturitní zkoušky:

  •  český jazyk a literatura
  •  cizí jazyk/matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

  •  právo
  •  integrovaný záchranný systém
  •  písemná praktická zkouška z odborných předmětů zaměřená na řešení modelové situace z oblasti bezpečnostní činnosti, kriminalistiky, integrovaného záchranného systému a práva

Nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky:

  •  sebeobrana (souborná zkouška ze sebeobrany a biologie)
  •  bezpečnostní činnost
  •  kriminalistika

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA  PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI  MZ  –  JARNÍ  ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
2014

Tisknout