Školné

Žáci, kteří nastoupí ke studiu ve školním roce 2021/2022 platí školné  ve výši  23.000,- Kč

Výše školného je uvedena ve Smlouvě o vzdělávání.

Výše plateb školného :

  • za celý školní rok:

denní studium  19.000,-/ 21.000,- / 23.000,- Kč         dálkové studium 14.000,- Kč

  • za pololetí:

denní studium    9.500,-/ 10.500,-/ 11.500,-  Kč         dálkové studium    7.000,- Kč

  • měsíční splátky:

denní studium  1.950,-/ 2.150,- Kč / 2.350.-  Kč         dálkové studium 1.450,- Kč

(měsíční splátky jsou navýšeny o maniupulační poplatek 50,- Kč za každou splátku)

 Způsob platby školného :

při první platbě (při podpisu smlouvy) se platí na místě v hotovosti částka za první pololetí

  1. ročníku studia

další platby lze provést buď

převodem na účet školy

( 112 017 018 / 0300 – NUTNÉ : jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno číslo smlouvy) nebo hotově v kanceláři školy (denně mezi 7.45 a 8.00 hod)

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA