Školné

Žáci, kteří nastoupí ke studiu ve školním roce 2024/2025 platí školné  ve výši  27.000,- Kč

Výše školného je uvedena ve Smlouvě o vzdělávání.

Výše plateb školného :

  • za celý školní rok:

nástup ve šk. roce 2022/23 / nástup ve šk. roce 23/24 / nástup ve šk. roce 24/25

denní studium  23.000,- / 25.000,- / 27.000,- Kč         dálkové studium 15.000,- Kč

  • za pololetí:

denní studium     11.500,-/ 12.500,- /  13.000.- Kč         dálkové studium    7.500,- Kč

  • měsíční splátky:

denní studium   2.350,- Kč / 2.550.- / 2.750,-  Kč         dálkové studium 1.550,- Kč

(měsíční splátky jsou navýšeny o maniupulační poplatek 50,- Kč za každou splátku)

 Způsob platby školného :

při první platbě (při podpisu smlouvy) se platí na místě v hotovosti částka za první pololetí

  1. ročníku studia

další platby lze provést buď

převodem na účet školy

( 112 017 018 / 0300 – NUTNÉ : jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno číslo smlouvy) nebo hotově v kanceláři školy (denně mezi 7.45 a 8.00 hod)

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA