Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.