Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z. ú.

                https://www.ifbm-studium.cz/

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.