dálkové studium

ROZVRH – 1.DA_2022-2023

ROZVRH – 2.DA_2022-2023

ROZVRH – 2.DB_2022-2023

ROZVRH – 3.DA_2022-2023

Přihláška- ke vzdělávání – dálkové

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA