PANEVROPSKÁ UNIVERZITA

PANEVROPSKÁ UNIVERZITA 

webové stránky univerzity ZDE

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA     ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.