Pozdní příchod / Dřívější odchod

Pozdní příchod

https://forms.office.com/r/Vr1be0QMTX

Dřívější odchod

https://forms.office.com/e/ncx9yiVUms

Řešení zapomenutých ISIC karet

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.