Autoškola pro žáky Trivis

Autoškola 

Možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“.
garantem je PhDr. Miloslav Čech, cech@trivis.cz;  tel.: 602 489 055

Cena kurzu je 17.500,-Kč na skupinu „B“. Sídlo autoškoly je v Podolí
Praha 4. Po sepsání prvotní dokumentace je kontaktována autoškola, která
spolupracuje se školou, a z toho se odvíjí i cena se značnou slevou a
poté již komunikuje autoškola přímo se studentem ohledně platby a
dalších náležitostí.

PaedDr. et Mgr. et. Bc Dalecký Jan, MBA

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha