Autoškola pro žáky Trivis

Autoškola 

Možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“.
garantem je PhDr. Miloslav Čech, cech@trivis.cz

PaedDr. et Mgr. et. Bc Dalecký Jan, MBA

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha