Prezentace školy

Prezentace – Memorandum o spolupráci mezi Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje zastoupeným brig. gen. JUDr. Václavem Kučerou, PhD., a Trivis a.s. Praha  zastoupenou  jednatelem JUDr. Karlem Klvaňou a školou Trivis SŠV a VOŠ Praha, zastoupenou  ředitelem PaedDr. et Mgr. et Bc. Janem Daleckým, MBA

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prezentace –  čínnosti naší školy  – Trivis Praha

Trivis – Praha

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.