Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří: 

Čtvrtek  18. listopadu 2021

Čtvrtek  2.  prosince 2021

Sobota   4.  prosince 2021

Čtvrtek 13. ledna 2022

Dny otevřených dveří SŠV TRIVIS proběhnou vždy od 10:00 do 17 hod v budově TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha, s.r.o., Hovorčovická 1281/11, 182 00  Praha 8 – Kobylisy.  Uchazeči, kteří přijdou do školy Trivis SŠV a VOŠ Praha  se musí prokázat, očkováním, nebo potvrzením, že prodělali COVID 19 – lhůta 180 dnů, nebo  negativním testem. Kdo nebude splňovat tyto kritéria nebude vpuštěn do prostorů školy Trivis SŠV a VOŠ Praha z důvodů hygienických opatření MŠMT. Uchazeči se budou v budově školy pohybovat výhradně s ochranou úst a nosu. Dny otevřených dveří budou probíhat za přísných hygienických opatření.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ Praha
PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA