rozvrh hodin 2023-2024

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/24

1.A_ 23-24

1.B_23-24

1.C_23-24

1.D_23-24

1.E_23-24

1.F_23-24

2.A_23-24

2.B_23-24

2.C_23-24

2.D_23-24

2.E_23-24

3.A_23-24

3.B_23-24

3.C_23-24

3.D_23-24

3.E_23-24

4.A_23-24 od 3.11.2023

4.B_23-24 od 3.11.2023

4.C_23-24 od 3.11.2023

4.D_23-24 od 3.11.2023

4.E_23-24 od 3.11.2023

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha        PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA