Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA – PODZIM 2022

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro podzimní období září 2022 naleznete ZDE

Termíny podzimních maturit:

1.-5.9.2022 – koná se na spádových školách – adresu školy, kde budete vykonávat DT budete mít uvedeno v pozvánce – pozvánky budou rozesílány 16.8.2022

zbývající zkoušky se konají v prostorách školy TRIVIS
6.9.2022 – úterý = PPMZ od 8:00 hod
7.9.2022 – středa = PP ČJL od 12:30 hod 
8.9.2022 – čtvrtek = PP NJ a PP AJ od 12:30 hod 
13.9.2022 – úterý = ústní zkoušky 

S pozdravem 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS SŠV a VOŠ Praha, s.r.o.

 

 

ZÁKLADNÍ INFO K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM pro jaro 2023

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2023 je možné nejdéle do 1.12.2022 (můžete zaslat poštou nebo odevzdat na sekretariátu školy)

DÁLKOVÉ STUDIUM –  své vyplněné přihlášky se seznamem četby odevzdávejte slečně Eliášové do kanceláře dálkového studia.

DENNÍ STUDIUM –  své vyplněné přihlášky se seznamem četby odevzdávejte sekretariátu denního studia.

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK (jednotné info pro denní i dálkové studium):

informace budou upřesněny do konce října 2022

 • .. dubna 2023  – písemná práce z českého jazyka
 • .. dubna 2023  – písemná práce z cizího jazyka
 • .. dubna 2023  – písemná profilová zkouška z odborných předmětů (PPMZ) – právo, IZS, kriminalistika, bezpečnostní činnost
 • 2.-5. května 2023 – didaktické testy (rozpis jednotlivých zkoušek bude upřesněn)
 • 15. – 31. květen 2022 – ústní zkoušky (pravděpodobný termín – bude upřesněno)

Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám jak na stránkách školy, tak na webu spravovaném MŠMT  https://maturita.cermat.cz/

 

OBECNÉ ZÁKLADNÍ INFO NÍŽE

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní – pouze didaktické testy) a profilové (školní – písemné práce a ústní zkoušky). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Společná  státní část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

 •    didaktický test

Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů, u kterých pro školní rok 2021/22 byly navýšeny časové dotace (více v dokumentu „Info ke zkoušce ….“) a jsou hodnoceny uspěl-neuspěl, na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části 

 

Profilová školní část se skládá z předmětů:

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura = písemná práce + ústní zkouška
 • cizí jazyk = písemná práce + ústní zkouška
 • právo = ústní zkouška
 • integrovaný záchranný systém (IZS) = ústní zkouška       
 • písemná profilová maturitní práce z odborných předmětů (PPMZ) – písemná práce z práva, IZS, kriminalistiky a bezpečnostní činnosti                                                                    

Nepovinné zkoušky

 • nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem
 • Bezpečnostní činnost, Kriminalistika, Sebeobrana

 

Závazné termíny – maturita – jaro 2023

 • Uzávěrka podání přihlášek k podzimnímu termínu do 1. prosince 2022 
 • Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k jarnímu termínu:  (odevzdat spolu s přihláškou, tzn. nejpozději do 1.12.2021 )
 • písemná práce z ČJL .. dubna 2023
 • písemná práce z cizího jazyka .. dubna 2023
 • termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky:  .. dubna 2023
 • termín konání didaktických testu 2. – 5. května 2023 (přesný rozpis DT bude zveřejněný po 15. lednu 2023)
 • termín konání ústních zkoušek: od 15. května 2023 (orientační termín, bude upřesněno) –  ústní zkoušky denní + dálkové studiu (harmonogramy budou zveřejněny cca 14 dní předem)
 • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/ 
 • Termín pro podání přihlášky na podzimní termín je do 25.června 2023                                                                                                                                               

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

 

Důležité dokumenty:

Přihlášky + seznam četby

Tématické okruhy

Kritéria hodnocení

 

 Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA