Maturita

Harmonogramy k ústním zkouškám 16.-26. května 2023 najdete ZDE

 

ZÁKLADNÍ INFO K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM pro jaro 2023

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2023 je možné nejdéle do 1.12.2022 (můžete zaslat poštou nebo odevzdat na sekretariátu školy)

DÁLKOVÉ STUDIUM –  své vyplněné přihlášky se seznamem četby odevzdávejte slečně Eliášové do kanceláře dálkového studia.

DENNÍ STUDIUM –  své vyplněné přihlášky se seznamem četby odevzdávejte na sekretariátu denního studia.

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK (jednotné info pro denní i dálkové studium):

 • 19.dubna 2023  – písemná práce z českého jazyka = Pozvánka PP ČJL a PP CJ
 • 20. dubna 2023  – písemná práce z cizího jazyka = Pozvánka PP ČJL a PP CJ
 • 27. dubna 2023  – písemná profilová zkouška z odborných předmětů (PPMZ) – právo, IZS, kriminalistika, bezpečnostní činnost = Pozvánka PPMZ
 • 2.-5. května 2023 – didaktické testy (rozpis jednotlivých zkoušek bude upřesněn)
 • 16. květena – 10. června 2023 – ústní zkoušky (bude upřesněno)

Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám jak na stránkách školy, tak na webu spravovaném MŠMT  https://maturita.cermat.cz/

 

OBECNÉ ZÁKLADNÍ INFO NÍŽE

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní – pouze didaktické testy) a profilové (školní – písemné práce a ústní zkoušky). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Společná  státní část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

 •    didaktický test

Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl x neuspěl (na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části, ale pouze slovní vyjádření USPĚL x NEUSPĚL).

 

Profilová školní část se skládá z předmětů:

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura = písemná práce + ústní zkouška
 • cizí jazyk = písemná práce + ústní zkouška
 • právo = ústní zkouška
 • integrovaný záchranný systém (IZS) = ústní zkouška       
 • písemná profilová maturitní práce z odborných předmětů (PPMZ) – písemná práce z práva, IZS, kriminalistiky a bezpečnostní činnosti                                                                    

Nepovinné zkoušky

 • nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem
   • Bezpečnostní činnost, Kriminalistika, Sebeobrana

 

Závazné termíny – maturita – podzim 2023

 • Uzávěrka podání přihlášek k podzimnímu termínu do 26. června 2023 
 • Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (pokud opakujete ústní zkoušku z ČJL) k podzimnímu termínu:  (odevzdat spolu s přihláškou, tzn. nejpozději do 26.6.2023 )
 • písemná práce z ČJL … září 2023
 • písemná práce z cizího jazyka .. září 2023
 • termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky:  .. září 2023
 • termín konání didaktických testu září 2023 (přesný rozpis DT bude zveřejněný později)
 • termín konání ústních zkoušek: cca od 6. září 2023 (=orientační termín, bude upřesněno) –  ústní zkoušky denní + dálkové studiu (harmonogramy budou zveřejněny cca 14 dní předem)
 • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/                                                                                                                                                 

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

 

Důležité dokumenty:

Přihlášky + seznam četby

Tématické okruhy

Kritéria hodnocení

 

 Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA