Maturita

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 29.3.2021

MATURITNÍ ZKOUŠKY

PPMZ (písemná profilová maturitní zkouška)

 • posunuta na čtvrtek 29. dubna 2021 od 8 hod
 • pozvánka již byla odeslána
 • výsledky PPMZ se dozvíte u ústních zkoušek
 • přípravné kurzy v pondělí 26 4. a v úterý 27.4.2021
 • náhradní mimořádný termín středa 12. května 2021 od 8 hod, pokud se žák z důvodu karantény/nemoci COVID-19 (jiné onemocnění či důvody nelze uznat) nemohl dostavit k řádnému termínu konání. 

DIDATICKÉ TESTY

 • 24, 25. a 26. května 2021
 • prodloužení DT zůstává:
  • DT z českého jazyka – prodloužení o 10 min, tzn. celkem bude na zpracování 85 minut
  • DT z cizího jazyka – prodloužení o 10 min, tzn. celkem bude na zpracování 110 minut
  • DT z matematiky – prodloužení o 15 min, tzn. celkem bude na zpracování 135 minut
 • výsledky DT budou známy nejpozději do 7. června 2021 (nezapomeňte se přihlásit na „Výsledkový portál žáka“ =  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx   zde Vám přijdou výsledky DT)
 • v případě, že nebudete souhlasit s výsledkem DT, máte právo zaslat „žádost o přezkum“
 • žádost o přezkum jde mimo školu, rovnou se zasílá na Magistrát hl. m. Prahy do 9. srpna 2021
 • pokud se žák z důvodu karantény/nemoci COVID-19 (jiné onemocnění či důvody nelze uznat) nemohl dostavit k řádnému termínu konání DT, žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu – tzn., přihlásit se musí nejpozději do 31. května 2021
 • mimořádný termín DT proběhne ve dnech 7. – 9. července 2021
 • DT konané v mimořádném termínu budou probíhat na spádových školách, kde přesně budete mít v pozvánce

Níže tabulka s rozpisem Didaktických testů

PÍSEMNÉ PRÁCE z českého jazyka a cizího jazyka

 • = nebudou se konat *
 • v profilové části maturitní zkoušky bude tedy pouze ústní zkouška – písemná práce se nekoná
 • *UPOZORNĚNÍ pro maturanty z předchozích let:
  • ti, kdo se přihlásili k maturitním zkouškám poprvé na jaře 2020, (maturitní období 2019/2020) + maturanti, kteří se poprvé k maturitním zkouškám přihlásili teď na jaro 2021 (maturitní období 2020/2021) = nekonají písemné práce
  • bohužel ti, kteří se k maturitním zkouškám hlásili poprvé na podzim 2020 (ano bohužel podzimní maturanti musí) a nebo v roce 2019 a dříve, nyní tedy konají opravné či náhradní zkoušky, (ať už český nebo cizí jazyk) = písemnou zkoušku konat budou = termín konání písemných prací je 4  května 2021  (přesné časy jednotlivých zkoušek Vám přijdou v pozvánce (odesílá se cca 14 dní před konáním zkoušky) a budou uvedeny na stránkách školy TRIVIS Praha v sekci „Maturita“

ÚSTNÍ ZKOUŠKY

 • od 1. června 2021 budou probíhat ústní zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, práva a integrovaného záchranného systému (+ případně volitelné zkoušky)
 • ústní zkoušky budou probíhat cca 14 dní, tzn. – 14. 6.2021, harmonogram s časy jednotlivých zkoušek bude na webu školy nejpozději do 21. května 2021
 • upozorňujeme, že na ústní zkoušky se pozvánka neposílá, harmonogram s časy jednotlivých zkoušek se dává na web a je na studentovi, aby si pohlídal datum a čas své zkoušky
 • na základně OOP vydaného MŠMT letošní prvomaturanti mají možnost dobrovolně konat ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka
 • je ale nutné, aby ti maturanti, kteří chtějí konat ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka, aby se nejpozději do dubna 2021 k těmto zkouškám přihlásili
 • přihlásit se můžete písemně (volnou formou sepsat žádost) a zaslat na adresu školy do 30.4.201 nebo se stačí přihlásit e-mailem (opět volnou formou napsat kdo jste a na co se hlásíte) na adresu belmihoubova@trivis.cz opět nejpozději do 30.4.2021
 • doporučujeme všem se na ústní zkoušky přihlásit, protože i kdyby se nepodařily a měli jste splněné ostatní povinné zkoušky, tak maturitní vysvědčení získáte
 • pokud byste se přihlásili k ústním zkouškám z ČJL a CJ, neuspěli byste, přesto máte možnost (nikoliv povinnost) si do 5 let zkoušku opravit; pokud byste se nepřihlásili, o tuto možnost přijdete

 

V případě neúspěchu z jakékoliv zkoušky si pamatujte, že máte celkem 5 let na to, si maturitní zkoušky opravit a 2 pokusy, tj. 2 opravné termíny. Pokud byste chtěli jít na 1. opravný termín hned na podzim 2021, je třeba znova podat přihlášku a to nejpozději  do 23. července 2021!!

Přejeme Vám hodně štěstí a pevné zdraví

Mgr. et Bc. Jan Dalecký

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o.

 

OBECNÉ ZÁKLADNÍ INFO NÍŽE

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Hlavní změny v koncepci SČ MZ

 • Zrušení povinné zkoušky z matematiky a z cizího jazyka
 • Písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a CJ přesunuty do profilové části

Společná část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

– v případě cizího jazyka

 •    didaktický test

–  v případě matematiky

 •    didaktický test

Nepovinné zkoušky SČ MZ

 • Až 2 nepovinné zkoušky
 • další cizí jazyk*
 • Matematika

*Cizí jazyk – jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části

Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl-neuspěl, na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části 

Profilová část se skládá z předmětů:

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
 • cizí jazyk ze SČ (PP + ÚZ)
 • 2–3 další (dle RVP, nezávislé na volbě CJ/MA v SČ)

právo – ústní zkouška 

integrovaný záchranný systém – ústní zkouška

písemná praktická profilová maturitní zkouška z odborných předmětů:

 •   právo
 •   kriminalistika
 •   bezpečnostní činnost
 •   integrovaný záchranný systém                                                                                

Nepovinné zkoušky

 • nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem

Závazné termíny – maturita – jaro 2021

 • Uzávěrka podání přihlášek k jarnímu termínu do 1. prosince 2020 (pro jarní zkušební období 2021) do 25. června 2021 (k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období 2021)
 • Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k jarnímu termínu:  (odevzdat spolu s přihláškou na sekretariátu studia SŠ)
  • termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky:  29. dubna  2021
  • termín konání didaktických testu  24. – 26. května  2021, náhradní mimořádný termín 7. – 9. července 2021 (probíhá na spádové škole).
  • termín konání profilové části písemných prací: 4.květena  2021 – český jazyk        4.květena  2021 – cizí jazyk
  • termín konání ústních zkoušek: od 1. června 2021 do 14. června 2021         ústní zkoušky denní + dálkové studiu
  • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/                                                                                                                                               

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  DIDAKTICKÉ TESTY Z PŘEDMĚTŮ

 Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk –  u těchto předmětů  je povinný didaktický test, který opravuje Cermat a to slovně a dává hodnocení, uspěl – neuspěl.  Dále následuje maturitní zkouška ve formě – profilová písemná maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška. Toto hodnotí škola Trivis SŠV a VOŠ Praha.

    Matematika je pouze formou didaktického testu, kterou opravuje Cermat. Výsledky didaktických testů vyhlásí Cermat. Nutná je registrace maturantů na výsledkovém portálu žáka k zpřístupnění výsledků části maturitní zkoušky.

     Záci kteří opakují maturtní zkoušku ( dílcí zk. český jazyk a literatura, cizí jazyk ) musí v letošním roce konat i písemnou profilovou maturitní zkoušku. V roce 2019-2020 byla zrušena Cermatem z  důvodu COVID – 19

 Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan