Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Společná část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test
 •    písemná práce
 •    ústní zkouška

cizí jazyk nebo matematika

– v případě cizího jazyka

 •    didaktický test
 •    písemná práce
 •    ústní zkouška

–  v případě matematiky

 •    didaktický test

Profilová část se skládá z předmětů:

právo – ústní zkouška 

integrovaný záchranný systém – ústní zkouška

písemná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

 •   právo
 •   kriminalistika
 •   bezpečnostní činnost
 •   integrovaný záchranný systém

Závazné termíny – maturita – jaro 2021

 • Uzávěrka podání přihlášek k jarnímu termínu: do 1. prosince 2020 (pro jarní zkušební období 2021)
 • Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k jarnímu termínu:  (odevzdat spolu s přihláškou na sekretariátu studia SŠ)
  • termín Písemné praktické maturitní zkoušky:  duben  2021  (přesný termín bude zveřejněn )
  • termín konání didaktických testu : 3. května do 7. května  2021
  • termín konání písemných prací:  (písemné prací v jarním termínu se nekonají) 
  • termín konání ústních zkoušek: od 16. května 2021 = ústní zkoušky denní + dálkové studiu (přesné termíny budou ještě zveřejněny)
  • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/                                                                                                                                               
 •  

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  DIDAKTICKÉ TESTY Z PŘEDMĚTŮ

 Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk –  u těchto předmětů  je povinný didaktický test, který opravuje Cermat a to slovně a dává hodnocení, uspěl – neuspěl.  Dále následuje maturitní zkouška ve formě – profilová písemná maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška. Toto hodnotí škola Trivis SŠV a VOŠ Praha.

    Matematika je pouze formou didaktického testu, kterou opravuje Cermat. Výsledky didaktických testů vyhlásí Cermat. Nutná je registrace maturantů na výsledkovém portálu žáka k zpřístupnění výsledků části maturitní zkoušky.

 Ředitel Trivis SŠV a VOPraha                                                                                                               Mgr. et Bc. Dalecký Jan