Maturita

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Hlavní změny v koncepci SČ MZ

 • Zrušení povinné zkoušky z matematiky a z cizího jazyka
 • Písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a CJ přesunuty do profilové části

Společná část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

– v případě cizího jazyka

 •    didaktický test

–  v případě matematiky

 •    didaktický test

Nepovinné zkoušky SČ MZ

 • Až 2 nepovinné zkoušky
 • další cizí jazyk*
 • Matematika

*Cizí jazyk – jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části

Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl-neuspěl, na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části 

Profilová část se skládá z předmětů:

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
 • cizí jazyk ze SČ (PP + ÚZ)
 • 2–3 další (dle RVP, nezávislé na volbě CJ/MA v SČ)

právo – ústní zkouška 

integrovaný záchranný systém – ústní zkouška

písemná praktická profilová maturitní zkouška z odborných předmětů:

 •   právo
 •   kriminalistika
 •   bezpečnostní činnost
 •   integrovaný záchranný systém                                                                                

Nepovinné zkoušky

 • nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem

Závazné termíny – maturita – jaro 2021

 • Uzávěrka podání přihlášek k jarnímu termínu do 1. prosince 2020 (pro jarní zkušební období 2021) do 25. června 2021 (k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období 2021)
 • Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k jarnímu termínu:  (odevzdat spolu s přihláškou na sekretariátu studia SŠ)
  • termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky: 15. duben  2021
  • termín konání didaktických testu od 3. května do 7. května  2021 MZ_jaro_2021konkretni_terminy
  • termín konání profilové části písemných prací: 7. duben  2021 – český jazyk          8. duben 2021 – cizí jazyk
  • termín konání ústních zkoušek: od 17. května 2021 do 28. května 2021         ústní zkoušky denní + dálkové studiu
  • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/                                                                                                                                               

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  DIDAKTICKÉ TESTY Z PŘEDMĚTŮ

 Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk –  u těchto předmětů  je povinný didaktický test, který opravuje Cermat a to slovně a dává hodnocení, uspěl – neuspěl.  Dále následuje maturitní zkouška ve formě – profilová písemná maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška. Toto hodnotí škola Trivis SŠV a VOŠ Praha.

    Matematika je pouze formou didaktického testu, kterou opravuje Cermat. Výsledky didaktických testů vyhlásí Cermat. Nutná je registrace maturantů na výsledkovém portálu žáka k zpřístupnění výsledků části maturitní zkoušky.

     Záci kteří opakují maturtní zkoušku ( dílcí zk. český jazyk a literatura, cizí jazyk ) musí v letošním roce konat i písemnou profilovou maturitní zkoušku. V roce 2019-2020 byla zrušena Cermatem z  důvodu COVID – 19

 Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan