Maturita

ZÁKLADNÍ INFO K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 

Termíny pro jaro 2024:

 • Uzávěrka podání přihlášek k jarnímu termínu do 1.prosince 2023
 • písemná práce z ČJL 17. dubna 2024 od 12:30 hod
 • písemná práce z cizího jazyka 18. dubna 2024 od 12:30 hod (AJ, NJ, RJ)
 • termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky: 24. dubna 2024 od 8:00 hod
 • termín konání didaktických testu:     

  2.5.2024 – MAT od 8:00 hod

  2.5.2024 – AJ od 13:30 hod

  3.5.2024 – ČJL od 8:00 hod

  6.5.2024 – NJ od 13:00 hod

více info zde – JZS_jaro_2024_Přílohy_1-7

 

 

 • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/                 

 

OBECNÉ ZÁKLADNÍ INFO NÍŽE

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní – pouze didaktické testy) a profilové (školní – písemné práce a ústní zkoušky). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Společná  státní část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

 •    didaktický test

Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl x neuspěl (na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části, ale pouze slovní vyjádření USPĚL x NEUSPĚL).

Profilová školní část se skládá z předmětů:

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura = písemná práce + ústní zkouška
 • cizí jazyk = písemná práce + ústní zkouška
 • právo = ústní zkouška
 • integrovaný záchranný systém (IZS) = ústní zkouška       
 • písemná profilová maturitní práce z odborných předmětů (PPMZ) – písemná práce z práva, IZS, kriminalistiky a bezpečnostní činnosti                                                                    

Nepovinné zkoušky

 • nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem
   • Bezpečnostní činnost, Kriminalistika, Sebeobrana

                                                                                                                               

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

 

Důležité dokumenty:

Pozvánky:

Přihlášky + seznam četby

 

Tematické okruhy

 

 

Kritéria hodnocení

 

 

 

 

 Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA