Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pokud byste chtěli jít na opravný termín nyní na podzim 2021, je třeba znova podat přihlášku a to nejpozději do 23. července 2021!!

 • Termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky26. srpna  2021 Pozvánka 2021
 • Didaktické testy se v podzimním zkušebním období budou konat v období od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021 (časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021).
 • Termín konání ústních zkoušek:  od 7. září 2021 ústní zkoušky denní + dálkové studiu (harmonogram bude zveřejněný 30.8.2021)
   
 • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám jak na stránkách školy, tak na webu spravovaném MŠMT  https://maturita.cermat.cz/

Přejeme Vám hodně štěstí a pevné zdraví

Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel školy TRIVIS PRAHA s.r.o

 

OBECNÉ ZÁKLADNÍ INFO NÍŽE

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. 

Hlavní změny v koncepci SČ MZ

 • Zrušení povinné zkoušky z matematiky a z cizího jazyka
 • Písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a CJ přesunuty do profilové části

Společná část se skládá z:

český jazyk a literatura  

 •    didaktický test

cizí jazyk nebo matematika

– v případě cizího jazyka

 •    didaktický test

–  v případě matematiky

 •    didaktický test

Nepovinné zkoušky SČ MZ

 • Až 2 nepovinné zkoušky
 • další cizí jazyk*
 • Matematika

*Cizí jazyk – jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části

Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl-neuspěl, na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části 

Profilová část se skládá z předmětů:

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
 • cizí jazyk ze SČ (PP + ÚZ)
 • 2–3 další (dle RVP, nezávislé na volbě CJ/MA v SČ)

právo – ústní zkouška 

integrovaný záchranný systém – ústní zkouška

písemná praktická profilová maturitní zkouška z odborných předmětů:

 •   právo
 •   kriminalistika
 •   bezpečnostní činnost
 •   integrovaný záchranný systém                                                                                

Nepovinné zkoušky

 • nepovinné zkoušky – max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem

Závazné termíny – maturita – podzim 2021

 • Uzávěrka podání přihlášek k podzimnímu termínu do 23. července 2021 
 • Uzávěrka podání seznamu přečtených knih (ČJL) k jarnímu termínu:  (odevzdat spolu s přihláškou )
  • termín Písemné praktické profilové maturitní zkoušky:  26. srpna  2021
  • termín konání didaktických testu 1. – 3. září 2021 (probíhá na spádové školy – adresu obdržíte v pozvánce a časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021).
  • termín konání ústních zkoušek: od 7. září 2021 ústní zkoušky denní + dálkové studiu (harmonogramy budou zveřejněny cca 14 dní předem – ještě upřesníme)
  • Povinností studenta je sledovat informace k maturitním zkouškám na stránkách školy v sekci maturita a především na webu spravovaném MŠMT https://maturita.cermat.cz/                                                                                                                                               

ŽÁDOSTI O PŘEZKUM VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  DIDAKTICKÉ TESTY Z PŘEDMĚTŮ

 Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk –  u těchto předmětů  je povinný didaktický test, který opravuje Cermat a to slovně a dává hodnocení, uspěl – neuspěl.  Dále následuje maturitní zkouška ve formě – profilová písemná maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška. Toto hodnotí škola Trivis SŠV a VOŠ Praha.

    Matematika je pouze formou didaktického testu, kterou opravuje Cermat. Výsledky didaktických testů vyhlásí Cermat. Nutná je registrace maturantů na výsledkovém portálu žáka k zpřístupnění výsledků části maturitní zkoušky.

     Záci kteří opakují maturtní zkoušku ( dílcí zk. český jazyk a literatura, cizí jazyk ) musí v letošním roce konat i písemnou profilovou maturitní zkoušku. V roce 2019-2020 byla zrušena Cermatem z  důvodu COVID – 19

 Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         Mgr. et Bc. Dalecký Jan