Přijímací řízení denní studium

INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/25 

Vzhledem k situaci se může stát, že stávající informace s budou postupně aktualizovat!

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 

4 – leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) – informace k přijetí

 • Počet přijímaných uchazečů – 195 žáků 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024.

Přihlášky upřednostňujeme podané elektronicky do přijímacího systému MŠMT pod názvem DiPSy (pro rodiče bude spuštěn až 1.2.2024).

 • Přihlásíte se do systému DiPSy, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje, jednoduše už budete mít vše vyplněné.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše. Ušetříte čas i peníze za posílání poštou.

Metodiku i více informací MŠMT najdete na prihlaskynastredniskoly.cz, které doporučujeme prohlédnout. Videonávody ukazující práci se systémem budou k dispozici od 22.1.2024 právě na stránkách prihlaskynastredniskoly.cz

Videonávod jak vyplnit přihlášku v systému DiPSy ZDE

 

KRITÉRIUM PRO PŘIJETÍ

V letošním roce vzhledem ke změnám systému nebudou připočítány body za výsledky ze ZŠ. Na výsledky ze ZŠ se bude přihlížet v případě dosažení stejného výsledku z JPZ a to v tomto pořadí:

 1. průměr z 1.pololetí 9.ročníku
 2. průměr za 2. pololetí 8.ročníku
 3. výsledek z JPZ z DT ČJL
 4. výsledek z JPZ z DT MAT

Školní přijímací zkouška NENÍ stanovena!

Všechny požadované dokumenty prosím nascanujte do přijímacího systému DiPSy (lze i vyfotit telefonem a vložit).

!!! Upozorňujeme, že pro nadcházející přijímací řízení je velmi důležité uvedené pořadí škol na přihlášce – tzv. prioritizace!!!

Určení priority jednotlivých škol:

  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 

Termíny přijímacího řízení

Pozvánky budou zaslány nejpozději 14 dní před termínem JPZ. V případě elektronické přihlášky Vám přijde pozvánka do systému DiPSy (poštou se již neposílá).

 • 1. řádný termín 12.4.2024
 • 2. řádný termín 15.4.2024

V případě nemoci je třeba nejpozději do 3 dnů od konání  řádného termínu dodat omluvenku od lékaře a máte pak stanovený náhradní termín:

 • 1. náhradní termín 29.4.2024 
 • 2. náhradní termín 30.4.2024

Výsledky přijetí budou zveřejněny 15. května 2024 na webových stránkách školy a stejně tak i v systému DiPSy. Zápisové lístky se již nepoužívají, již 15.5. bude zřejmé, kam je uchazeč přijat.  Z předchozích let nepředpokládáme, že bude vypsáno 2. kolo.

 

INFO PRO CIZINCE

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (musí doložit  ověřený a přeložený výpis z 1. pololetí aktuálního šk. roku  ze ZŠ z dané země) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného pořadí.

LEX UKRAJINA

Cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

K žádosti je nutné doložit (nascanovat do DiPSy), dokument od úřadu, kde je prokazující, že se jedná o uchazeče v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

ŽÁDOST LEX UKRAJINA ZDE

 

 

Aktuálně vypisujeme termín PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ na přijímací zkoušky na naší škole. Více informací najde ZDE.

 

Příprava uchazečů ke školní přijímací zkoušce

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Příjímací řízení je složeno z Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ), která se skládá ze dvou písemných testů (max 100 bodů):

 • z českého jazyka – délka testu je 60 min a je možné získat max 50 bodů;
 • z matematiky – délka testu je 70 mina je možné získat max 50 bodů.

Minimální kritérium pro přijetí není stanoveno.  Prvních 195 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato.

Více info k JPZ naleznete na stránkách Cermatu ZDE

Specifické požadavky v testům z ČJL a MAT naleznete ZDE

 

PŘÍLOHY

PŘIHLÁŠKA pro šk. rok 2024/25       přihláška excel – editovatelná

Zdravotní posudek 24/25         zdravotní posudek_editovatelný

Hodnocení na vysvědčeních_edit

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

OOP_přijímací_zkoušky_2024/25

kritéria Bezpečnostně právní činnost – denní studium

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha, s.r.o.