Přijímací řízení denní studium

INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/25 BUDOU V BRZKÉ DOBĚ AKTUALIZOVÁNY

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 

4 – leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) – informace k přijetí

 • Počet přijímaných uchazečů – 185 žáků (v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni ve 2. kole přijímacího řízení až do naplnění kapacity ročníku)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termín pro podání přihlášky k přijímacím zkouškám na školu  do 1. března 2024.

 • 1. řádný termín 12.4.2024
 • 2. řádný termín 15.4.2024

V případě nemoci je třeba nejpozději do 3 dnů od konání  řádného termínu dodat omluvenku od lékaře a máte pak stanovený náhradní termín:

 • 1. náhradní termín 29.4.2024 
 • 2. náhradní termín 30.4.2024

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Příjímací řízení je složeno z Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) a dále lze body získat za vysvědčení za 2.pololetí 8. ročníku a za 1.pololetí v 9. ročníku

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů (max 100 bodů):

 • z českého jazyka – délka testu je 60 min a je možné získat max 50 bodů;
 • z matematiky – délka testu je 70 mina je možné získat max 50 bodů.

Za vysvědčení lze získat maximálně 67 bodů.

(= průměru známek za 2.pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku a to)

 • do 1,50 = 67 bodů
 • do 1,60 = 56 bodů
 • do 1,70 = 45 bodů
 • do 1,80 = 34 bodů
 • do 1,90 = 23 bodů
 • do 2,00 = 12 bodů
 • do 2,50 = 6 bodů
 • nad 2,50 = 0 bodů

Součtem těchto dvou položek lze získat maximálně 167 bodů (100 bodů za JPZ + 67 bodů za známky na vysvědčení).

Minimální kritérium pro přijetí není stanoveno.  Prvních 185 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato.

Další budou vedeni jako náhradníci pod čarou. V případě, že někdo z přijatých žáků odstoupí, jeho místo zaujme další v pořadí. Při shodném počtu u více uchazečů bude přihlédnuto k průměru známek z maturitních předmětů.

Více info k JPZ naleznete na stránkách Cermatu ZDE

Specifické požadavky v testům z ČJL a MAT naleznete ZDE

 

INFO K PŘIHLÁŠKÁM

 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • Na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře!
 • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy – doručení lze ověřit buď na stránkách České pošty : https://www.postaonline.cz/trackandtrace (zadáním podacího čísla zásilky) nebo telefonicky v sekretariátu školy na tel čísle 233 543 233.
  Pokud nevyžadujete potvrzení podání přihlášky, můžete tuto vložit v obálce do poštovní schránky umístěné vpravo u vchodu do budovy školy a její přijetí si ověřit na tel. čísle 233 543 233.
 • Prihlaska_SS_denni
 • Vysvětlivky_k_přihláškám
 • GDPR
 • dotazník žáci + rodiče

 

 

!!! NOVĚ pro školní rok 2023/24 je možnost výběru ze 3 cizích jazyků – angličtina, němčina, ruština !!!

 

Příprava uchazečů ke školní přijímací zkoušce

 • prijimacky.cermat.cz
 • procvicprijimacky.cermat.cz
 • nadalku.msmt.cz
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha, s.r.o.