Pro žáky

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA           ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.