Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Dne 28.4.2022 byla zveřejněna VÝSLEDKOVÁ LISTINA  z přijímacího řízení konané 12. a 13. dubna 2022

DÁLKOVÉ STUDIUM – aktuálně otevřené 2. KOLO Přijímacího řízení – šk. rok 2022/2023
Termín pro zaslání / odevzdání přihlášek : do 22.6.2022
Termín 2. kola PŘ – 24.6. – 28.6. 2022 

24.6.22 – 9:00 – 13:00

28.6.22 – 9:00 – 14:00

Osobní předání přihlášky – kancelář dálkového studia (1. patro) – slečna Eliášová Lucie (606 058 204)
Poštou – doporučeně, s označením, že se jedná o přihlášku k dálkovému SŠ studiu
Přijímací řízení – 2.kolo, proběhne formou pohovoru, podpisem smlouvy a úhrady školného na 1. pololetí v hotovosti = 7.000,- .

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – základní informace

dálkového nástavbového studia

Podmínky pro přijetí

  • žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2022
  • spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;
  • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,
  • absolvování přijímacího řízení, které se skládá z doložení výše uvedených dokumentů potřebných k přijetí a absolvování Jednotné přijímací zkoušky (Cermat)
  1. kolo přijímacího řízení  – 12. dubna 2022
  2. kolo přijímacího řízení – 13. dubna 2022

Náhradní termín přijímacího řízení – 10.+11. května 2022

vedoucí dálkového studia – paní Lucie Eliášové,  tel.: +420 606 058 204

Počet přijímaných uchazečů – 64

V případě nenaplnění kapacity, ředitel může rozhodnout o dalším kole přijímacího řízení 

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení nejpozději 14 dní před termínem 1. kola přijímacího řízení.

Základem hodnocení jsou výsledky z JPZ 60 % + 40 % jsou body z průměru vysvědčení z 3. ročníku výučního oboru.

Výše plateb školného:

Pro dálkové studium činí 14. 000,- Kč ročně

7.000,- Kč za pololetí a 1.450,-Kč  měsíční splátky (měsíční splátky jsou navýšeny o maniupulační poplatek 50,- Kč za každou splátku)

Způsob platby školného:

– při první platbě (při podpisu smlouvy) se platí na místě v hotovosti částka za první pololetí 1. ročníku studia

– další platby lze provést buď převodem na účet školy

112 017 018 / 0300 – NUTNÉ : jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno číslo smlouvy) nebo hotově v kanceláři školy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

  • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru.
  • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo podat osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, které k tomu budou určeny.

 

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA