Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – dálkové nástavbové studium

Počet přijímaných uchazečů – 28 žáků

Přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024.

Přihlášky upřednostňujeme podané elektronicky v přijímacím systému DiPSy přes Identitu občana (bude spuštěn až 1. 2. 2024). Je to jednoduché, méně administrativy, žádné posílání poštou, vše pohodlně z domova a v pár krocích.

Metodiku i více informací od MŠMT najdete na stránkách prihlaskynastredniskoly.cz, které doporučujeme prohlédnout. Od 22.1.2024 budou na stránkách dostupné i videonávody.

 

KRITÉRIUM PRO PŘIJETÍ

 • výuční list z min. 3letého výučního oboru
 • vysvědčení z 3. ročníku
 • řádně vyplněná přihláška
 • lékařské potvrzení o způsobilosti studia
 • (případně Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek PŘ)
 • splnění JPZ z českého jazyka a matematiky
 • přijímá se prvních 28 uchazečů s nejlepšími výsledky

V letošním roce se vzhledem ke změnám systému přihlašování nebude přihlížet na výsledky z výučního oboru. Výsledky z oboru budou rozhodující v případě, že by 2 či více uchazečů měli stejné pořadí, v tu chvíli se přihlíží na následující kritéria v tomto pořadí:

 1. průměr z 1. pololetí 3. ročníku
 2. výsledek z JPZ z DT ČJL
 3. výsledek z JPZ z DT MAT

Všechny požadované dokumenty prosím nascanujte do přijímacího systému DiPSy (lze i vyfotit telefonem a vložit). Formulář přihlášky a potvrzení od lékaře uloženo níže v přílohach.

!!! Upozorňujeme, že pro nadcházející přijímací řízení je velmi důležité uvedené pořadí škol na přihlášce – tzv. prioritizace!!!

Určení priority jednotlivých škol:

  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Příjímací řízení je složeno z Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ), která se skládá ze dvou písemných testů (max 100 bodů):

 • z českého jazyka – délka testu je 60 min a je možné získat max 50 bodů;
 • z matematiky – délka testu je 70 mina je možné získat max 50 bodů.

Minimální kritérium pro přijetí není stanoveno.  Prvních 28 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato.

Více info k JPZ naleznete na stránkách Cermatu ZDE

Specifické požadavky v testům z ČJL a MAT naleznete ZDE

 

V případě nenaplnění kapacity, ředitel může rozhodnout o dalším kole přijímacího řízení 

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení nejpozději 14 dní před termínem 1. kola přijímacího řízení.

 

Termíny přijímacího řízení

Pozvánky budou zaslány nejpozději 14 dní před termínem JPZ. V případě elektronické přihlášky Vám přijde pozvánka do systému DiPSy (poštou se již neposílá).

 • 1. řádný termín 12.4.2024
 • 2. řádný termín 15.4.2024

V případě nemoci je třeba nejpozději do 3 dnů od konání  řádného termínu dodat omluvenku od lékaře a máte pak stanovený náhradní termín:

 • 1. náhradní termín 29.4.2024 
 • 2. náhradní termín 30.4.2024

Výsledky přijetí budou zveřejněny 15. května 2024 na webových stránkách školy a stejně tak i v systému DiPSy. Zápisové lístky se již nepoužívají, již 15.5. bude zřejmé, kam je uchazeč přijat.  Z předchozích let nepředpokládáme, že bude vypsáno 2. kolo.

 

Výše plateb školného:

Pro dálkové studium činí 15. 000,- Kč ročně

7.500,- Kč za pololetí a 1.550,-Kč  měsíční splátky (měsíční splátky jsou navýšeny o maniupulační poplatek 50,- Kč za každou splátku)

Způsob platby školného:

– při první platbě (při podpisu smlouvy) se platí na místě v hotovosti částka za první pololetí 1. ročníku studia

– další platby lze provést buď převodem na účet školy

112 017 018 / 0300 – NUTNÉ : jako variabilní symbol musí být vždy uvedeno číslo smlouvy) nebo hotově v kanceláři školy

Příprava uchazečů ke školní přijímací zkoušce

 

PŘÍLOHY

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA