Přijímací řízení dálkového nástavbového studia

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

obor – Bezpečnostní služby 68-42-L/51 – základní informace

dálkového nástavbového studia

Podmínky pro přijetí

 •  žadatelé budou zařazeni mezi uchazeče na základě řádně vyplněné přihlášky –  přihlášky přijímáme do 1. března 2020
 • spolu s přihláškou je nutno dodat ověřený výuční list z min. 3letého výučního oboru, a dále také kopii vysvědčení z 3. ročníku; v případě, že uchazeč v době podání přihlášky neměl ukončený výuční obor, předloží výuční list škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem;
 • na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti,
 • absolvování přijímacího řízení, které se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, výsledků dosažených v 1. pololetí třetího ročníku studia střední odborné školy a ústního pohovoru.

 

1. kolo přijímacího řízení

 • 14. dubna 2020 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
 • 15. dubna 2020 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia(stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
 •  13. května 2020 – 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání
 •  14. května 2020 – 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání

 

 • Přihláška ke studiu pro šk. rok 2020/2021 zde bude ke stažení po jejím zveřejnění MŠMT.
 • Formulář bude nejspíš jiný než v předchozích letech, a proto starší verze bez ověření nepoužívejte.
 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo podat osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, které k tomu budou určeny.
 • Prihlaska-dalkove-20192020
 • GDPR-1
 • GDPR-2
 • dotaznik-pro-studenty
 • zadost
 • INFORMACE-DALKOVE‰‰-STUDIUM
 • Aktuální informace k přijímacímu řízení