Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Ing. Jan MARTINOVSKÝ
telefon: 732 719 543
e-mail: jidelna@zshovorcovicka.cz

Důležité odkazy:
Přihlášení:
http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=0410
Jídelníček:
http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=0410
Podrobnosti:
http://www.strava.cz/strava/napoveda/cz/prilohy/Odkaz_na_XML_jidelnicek.pdf

číslo účtu ŠJ: 266 38 28 / 0300 (účet je veden u banky ČSOB; při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka)
Jídelníček, objednávání a odhlašování obědů – www.strava.cz (číslo školy je 0410)

INFORMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY2019-20-trivis