Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: ŘEBÍČKOVÁ MAJA
telefon: 732 719 543
e-mail: jidelna@zshovorcovicka.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ JE KE STAŽENÍ  NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ
ŠKOLY – VYPLNĚNOU LZE ZASLAT EMAILEM NA JIDELNA@ZSHOVORCOVICKA.CZ
(PROSÍM ČITELNĚ),

ČIP (V HODNOTĚ 50.- KČ)
(KANCELÁŘ BOČNÍM VCHODEM – ZELENÁ VRATA)

VEŠKERÉ INFORMACE OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ V TÝDNU DO 29.8.2022

číslo účtu ŠJ: 266 38 28 / 0300 (účet je veden u banky ČSOB; při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka)
Jídelníček, objednávání a odhlašování obědů – www.strava.cz (číslo školy je 0410)

Úplata za zájmové vzdělávání a školní stravování

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA