denní studium

Organizace školního roku 2021-22

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel SŠV  a VOŠ Trivis Praha