denní studium

Organizace školního roku 2022-2023

ROZVRH HODIN 2022-23

PaedDr. et Mgr. et Bc. Jan Dalecký, MBA

ředitel SŠV  a VOŠ Trivis Praha