Zájmová činnost

Zájmové kroužky budou žákům zahájeny od měsíce října 2020.

Mgr. et Bc. Jan DALECKÝ

ředitel TRIVIS SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha s.r.o.