Zájmová činnost

Aktuální informace k „Zájmovým činnostem“ budou zveřejněny v měsíci říjnu 2022

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA