Konzultační hodiny

konzultační hodiny

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan