Konzultační hodiny

konzultační hodiny Trivis

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA