Konzultační hodiny

Konzultační hodiny Trivis

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA