Konzultační hodiny

konzultační hodiny 2021

Ředitel školy Trivis SŠV a VOŠ Praha

Mgr. et Bc. Dalecký Jan., MBA