ISIC

ISIC
Veškeré důležité informace naleznete v souboru: ISIC naší SŠ_2022_Jak na to.pdf (platí zejména pro žáky budoucího 1. ročníku)Ve stručnosti:
O průkazy a revalidační známky ISIC se na naší škole stará paní Barbora Kozová, DiS.Revalidační známka
Pro její vydání je třeba pouze průkaz a 250Kč – platnost karty je prodloužena na počkání v úředních hodinách. Průkazy jsou prodlužovány vždy od září na další kalendářní rok.Nový průkaz
Pro vydání nového průkazu je třeba vyplnit ŽÁDOST, kterou najdete ke stažení na našich stránkách.
Žádost prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole. Poplatek 350Kč uhraďte v hotovosti při odevzdání žádosti. Nedílnou součástí tohoto oznámení je dokument „Informační povinnost“ obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů.
Aktuální fotografii nahrajte prostřednictvím formuláře na tomto odkazu: https://forms.gle/Yq2FgoUMTummQ6aBA
V případě, že budou žádost i fotografie v pořádku, bude požadavek nahrán do systému ISIC, a požádáno o vystavení plastového průkazu. Hotový průkaz Vám bude vydán ihned po doručení.

Ředitel: SŠV a VOŠ Trivis Praha                               PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA