ISIC

ISIC

Veškeré důležité informace naleznete v souboru: ISIC 2024_Trivis (platí zejména pro žáky budoucího 1. ročníku)

Ve stručnosti:
O průkazy a prodlužování platnosti ISIC se na naší škole stará paní Barbora Kozová, DiS. (2.patro, dv.č. 47).

Žádost o vydání průkazu prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole/u budoucích prváků odevzdejte při podpisu smlouvy.

Aktuální fotografii nahrajte prostřednictvím formuláře na tomto odkazu:https://forms.gle/kCuc2ahQq1e7h1mv9

V případě, že budou žádost i fotografie v pořádku, bude požadavek nahrán do systému ISIC, a požádáno o vystavení plastového průkazu.

Hotový průkaz Vám bude vydán ihned po doručení (nejdříve 1.9.2024)

ISIC 2024_Trivis

.
PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA        ředitel školy TRIVIS Praha, s.r.o.